vald tom
års-
möte

namn

tel

adress

764 57 Grisslehamn

epost

ordf

 

2018

Håkan Drevin

0706 36 81 45

Väster-Boda 52

Håkan

v ordf

2018

Lisbeth Modin

0705 61 29 36

Fogdö

Lisbeth

kassör

 
 

2018

Inger Öhman

0175 105 00

0708 73 86 28

Kvarnbacksvägen 3

Inger

ord

2019

Lena Söderman

0175 100 29

0706 32 97 26

 

Söderby 1500

Lena

ord

 
 

2019

Åke Öhman

0175 105 00

0708 73 86 28

 Kvarnbacksvägen 3

 Åke

supp

 
 

2018

Lars Fyrby

0733 83 74 50

Rimbo

Lars

supp

2018

Fernando Öhman

0730 84 90 62

Backbyvägen 39

 Fernando

 

 

Singö Hembygdsförening